Licytacje

UWAGA!

 

Uczestnikami licytacji nieruchomości rolnych  mogą być osoby uprawnione do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu  ustroju rolnego ( Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Wzory oświadczeń i zaświadczenia wymagane od licytantów uczestniczących w przetargu przy nabywaniu nieruchomości rolnych znajdują się w zakładce "WNIOSKI".

 

Komornik informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dodano: 23/12/2019

                                       OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Dodano: 12/12/2019

Sygn. akt  KM 955/14      

                                                                                   O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej - Jerzy Streb Kancelaria Komornicza Nr II w Dąbrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

Dodano: 11/12/2019

Sygn. akt  KM 939/18  i inne   


                                                                                         O B W I E S Z C Z E N I E

Dodano: 10/12/2019

Sygn. akt  KM 1477/11 i inne     


               
                                                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

 

Strony