Licytacje

UWAGA!

 

Uczestnikami licytacji nieruchomości rolnych  mogą być osoby uprawnione do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu  ustroju rolnego ( Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Wzory oświadczeń i zaświadczenia wymagane od licytantów uczestniczących w przetargu przy nabywaniu nieruchomości rolnych znajdują się w zakładce "WNIOSKI".

 

Komornik informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dodano: 12/08/2020

Sygn. akt  GKM 22/19      

                                                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

Dodano: 11/08/2020

Sygn. akt  KM 461/18      


                                                                                          O B W I E S Z C Z E N I E

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb Kancelaria Komornicza nr II na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

Dodano: 23/06/2020


Sygn. akt  KMP 19/17      

                                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb Kancelaria Komornicza nr II w Dąbrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

Dodano: 10/02/2020

Sygn. akt  KMP 19/17      


                                                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb Kancelaria Komornicza nr II w Dąbrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

Dodano: 29/01/2020

Sygn. akt  KM 950/18      
                                                                                    O B W I E S Z C Z E N I E

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb Kancelaria Komornicza nr II w Dąbrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

Dodano: 07/01/2020

                                              OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Strony